ADALETİN OLMADIĞI YERDE AHLAKTA YOKTUR.

İYİ OLMAK KOLAYDIR, ZOR OLAN ADİL OLMAKTIR.

MENZİLCİ OLARAK ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR FELSEVESİNİ İLKE EDİNİYORUZ.

ADALETİN HAKİM OLDUĞU YERDE SİLAHIN YERİ YOKTUR.

KUVVETSİZ ADALET VE ADALETSİZ KUVVET İKİ BÜYÜK FELAKETTİR.

MENZİLCİ AVUKATLIK,DENEYİMİ İLE KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN BİR YAPIDIR.

Kurumsal

Şirket Profili


Bandırma' da avukatlık ve hukuki danışmanlık veren büromuz, Fatih MENZİLCİ tarafından kurulmuştur.MENZİLCİ Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu özellikle Aile Hukuku, Bankacılık & Finans Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku alanında çalışmaktadır. Büromuz yoğunluk olarak Balıkesir , Bandırma , Çanakkale, Bursa illerinde faaliyet göstermektedir. Bandırma' da avukatlık ve Hukuki danışmanlık hizmetlerimizin kapsamları aşağıdaki gibidir. (ayrıntılı bilgileri uzmanlık alanlarımız bölümünde bulabilirsiniz)


- AİLE HUKUKU
- Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma davaları
- Mal rejimi davaları / Mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
- Nafaka / Maddi ve Manevi Tazminat davaları
- Velayet davaları
- Kadına karşı şiddet uzaklaştırma ve koruma tedbirleri
- Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık davaları
- Evlat edinmeye izin davaları
- Evlenmeye izin ve İddet müddetinin kaldırılması davaları

- CEZA HUKUKU
- Hazırlık soruşturmaları ifade / sorgu /suç duyurusu ( Karakol- savcılık- hakimlik)
- Çocuk / Sulh / Asliye / Ağır Ceza davaları
- Yargıtay Aşaması

- İŞ HUKUKU
- Hizmet tespit davaları
- Mobbing kaynaklı davalar
- İşçi hak ve alacak davaları ( fazla mesai, yıllık izin alacakları vb.)
- Tazminatlar ( kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatları vb.)
- İşe iade davaları
- İş kazalarında kaynaklanan her türlü davalar
- SGK Emeklilik/ Yurtdışı borçlanma davaları

- BORÇLAR HUKUKU
- Alacak davaları
- Maddi - Manevi tazminat davaları

- İCRA VE İFLAS HUKUKU
- İcra takipleri ( Çek, senet, poliçe, ilamlı - ilamsız takipler, kira alacağı, nafaka alacağı vb.)
- İtirazın kaldırılması / iptali davaları
- Menfi tespit ve İstirdat davaları

- EŞYA HUKUKU
- Tapu iptali ve tescili davaları
- Tapu kaydı düzeltme / Tespit davaları
- Ortaklığın giderilmesi davaları
- İstihkak, el atmanın önlenmesi ve taşınır davaları
- İrtifak Haklarına bağlı davalar

- TÜKETİCİ HUKUKU
- Tüketici kredisinde alınan dosya masrafi / komisyon ücreti iade
- Kredi kartı aidatları / Hesap İşletim Ücreti iade
- Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet (ayıplı maldan kaynaklanan)

- MİRAS HUKUKU
- Miras hukukundan doğan her türlü davalar
- İzale-i Şuyu davaları
- Miras sözleşmeleri / Vasiyetname düzenlemeleri

- KİRA HUKUKU
- Kira alacağı davası
- Tahliye davası
- Kira tespit ve kira artırım davaları
- Kira alacağının icraya verilmesi

- TİCARET HUKUKU
- Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
- Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımının yapılması
- Şirket genel kurul işlemleri
- Şirket hisse devri, kuruluş, tür değiştirme işlemleri
- Kooperatif davaları
- Şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi

- İDARE VE VERGİ HUKUKU
-İptal davaları
-Tazminat davaları
- Kamu İhale Kanunundan doğan davalar
- Vergi Uyuşmazlıklarından doğan davalar

-Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvurular.