ADALETİN OLMADIĞI YERDE AHLAKTA YOKTUR.

İYİ OLMAK KOLAYDIR, ZOR OLAN ADİL OLMAKTIR.

MENZİLCİ OLARAK ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR FELSEVESİNİ İLKE EDİNİYORUZ.

ADALETİN HAKİM OLDUĞU YERDE SİLAHIN YERİ YOKTUR.

KUVVETSİZ ADALET VE ADALETSİZ KUVVET İKİ BÜYÜK FELAKETTİR.

MENZİLCİ AVUKATLIK,DENEYİMİ İLE KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN BİR YAPIDIR.

İş Hukuku

MENZİLCİ HUKUK ve AVUKATLIK BÜROSU

 

Menzilci Avukat ve Hukuk Bürosu, iş hukukundan (işçi-işveren ilişkisinden) kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulması ve işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanması muhtemel diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü de hukuk büromuzun sunduğu  hizmetler arasındadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

  • . İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • . İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
  • . İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,
  • . İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
  • . İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
  • . İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,
  • . AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi,
  • . Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması,
  • . Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi,
  • . İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık vermektedir.

. Hukuk Büromuz ayrıca şirketleri ve insan kaynakları departmanlarını, yürürlükteki İş Mevzuatına yönelik bilgilendirmek için de seminerler düzenlemektedir.